Kokeshi Artist Signature Database

Do you have a kokeshi that you really wish to know who made it but can’t read Japanese? No worries, please check the following signature and hanko (seal) samples.

Click on any of the following artist names to see samples of their signature.

Artists with names starting in A

Aida Seiho

Akimitsu

Aoki Ryoka

Fujikawa Kazumi

Fujikawa Masae

Horiuchi Chiyomi

Houraku

Iguchi Satoru

Kato Masami

Kato Tatsuo

Kawase Yuji

Kisaku

Kishi Sadao

Miyakawa Kunio

Miyashita Hajime

Shirahama Kumiko

Sumiya Kohji

Takeda Daisuke

Takahashi Hashime

Takanashi Hanpushi

Tanaka Harumasa

Tanaka Nobue

Tokumaru Etsuko

Tomidokoro Fumio

Tomidokoro Chiya

Uchida Shinichiro

Ueda Izumi

Watanabe Kunihiko

Watanabe Yuji

Yahagi Ichiko

Yamagishi Masayoshi

Yamanaka Sanpei

Yamazaki Yuko

Yohachi Takano

Yokoyama Teruo